Your browser does not support JavaScript!
課服組-社團介紹

 大華科技大學 學生社團

 

學藝性 社團

日語研習社    

電競研習社

益智桌遊社

 

   

 

體育性 社團

劍道社

羽球社

桌球社

 

康樂性 社團

原聲原舞創藝社

生存遊戲社               國樂社

岬川外燴研習社 

 

 

服務性 社團

春暉社

急救社

 

 

自治性 社團

機電系學會

工管系學會

電機系學會

資管系學會

商企系學會

觀光系學會

餐飲系學會

運促系學會

 

 

整合性 社團

學生會

109畢聯會                                        110畢聯會

 


109學年度社團上課位置表(尚未分配)